۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

توصيه اي از يك برادر مجاهد به اهلسنت و ملت بلوچ

بسم الله الرحمن الرحيم
درود وسلام بر محمد مصطفي (ص)وصديقين وشهدا
سلام بر مجاهدان و راهروان راه حق سلام بر برادران وخواهران اهلسنت وملت بلوچ
اي برادراني كه پيرو رژيم صفوي و رافضي هستيد و مطيع ودست به دامن آخوندهاي جعل وجور شده ايد و از دستورها و فرامين آنها كور كورانه پيروي مي كنيد
قسم به ذات پاك الله (ج) بدانيد كه اين آخوندها و شيعيان پست دشمن دين ودنيا و آخرت شما هستند اطاعت و پيروي از اين مشركان كفر است پناه آوردن به اين دشمنان خدا ورسول (ص) انسان را خوار وذليل مي كند كه شما يا هنوز متوجه نيستيد يا ذليل شده ايد.
اي برادران بيايد زندگي مردان راه حق را ببينيد و مشاهده كنيد كه به طريقه سنت رسول الله (ص) است آنجاست كه خواهيد فهميد كه مجاهد و مسلمان واقعي كيست .
بيايد عزت و همت وغيرت ومردانگي را از آنها بياموزيد
شما بازندگي درميان اين شيعيان ومشركان رافضي به اين نتيجه رسيده ايد كه مسلماني فقط همين پنج وقت نماز ويك ماه روزه ماه رمضان است خير خداوند متعال در ميان بندگان خود حق وباطل را قرارداده است كه در ميان شما خبري از حق نيست شما چشمها وگوشها خود را بسته ايد طوري كه نه حقيقت را مي بينيد و نه مي شنويد و هر چه اين نظام ظالم و فاسق مي گويد بدون فكر و منطق كوركورانه مي پزيريد.
بنده هم تا زماني كه در ايران و دربين اين مشركان زندگي مي كردم از همه جا بيخبر بودم ولي به فضل و كرم الله(ج)با آمدن به اين جا و ديدن اين رهروان را حق پي به حقيقت برده و از ذلت وخواري نجات پيدا كردم و به اين بزرگ مردان را حق و مجاهدان سلحشور جندالله پيوستم .
باشد كه شما به فضل ولطف خداوند متعال به مرور زمان پي به حقيقت دين ببريد و تك تك و گروه گروه به اين رادمردان بزرگ بپيونديد.
شاهين بلوچستان
مجاهد را حق ابو سعد بلوچ

۱ نظر: